OLV Boutique

OLV Boutique

@olv.boutique

4.8 / 5 Đánh giá
97.495 Theo Dõi
7.211 Nhận xét

Vouchers

Hiện tại cửa hàng này không có voucher.

Sản phẩm

OLV - Dép Ruched Mules in White

OLV - Dép Ruched Mules in White

(4)
·

350.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Dwight Dress

OLV - Đầm Dwight Dress

(10)
·

690.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo kiểu Cloudy Top

OLV - Áo kiểu Cloudy Top

(6)
·

350.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Emilia Embro Dress

OLV - Đầm Emilia Embro Dress

(5)
·

720.000

Đã bán 3

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Hiroki Dress

OLV - Đầm Hiroki Dress

(4)
·

690.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo Kaily Beige Top

OLV - Áo Kaily Beige Top

(1)
·

350.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Plumeria Loose Embro

OLV - Đầm Plumeria Loose Embro

(1)
·

790.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm kiểu Aurora Dress

OLV - Đầm kiểu Aurora Dress

(1)
·

590.000

Đã bán 8

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Sophia Loose Dress

OLV - Đầm Sophia Loose Dress

(9)
·

520.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo Kinley Fleur Top

OLV - Áo Kinley Fleur Top

(12)
·

350.000

Đã bán 9

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Manas Floral Dress

OLV - Đầm Manas Floral Dress

(8)
·

590.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Azure Liv Embro

OLV - Đầm Azure Liv Embro

(3)
·

720.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Lusie Ruffle Flower Dress

OLV - Đầm Lusie Ruffle Flower Dress

(1)
·

690.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo Dazzy Cutout Top

OLV - Áo Dazzy Cutout Top

(1)
·

320.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo Bonnie Top in Red

OLV - Áo Bonnie Top in Red

(10)
·

350.000

Đã bán 11

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Black Ruched Dress

OLV - Đầm Black Ruched Dress

(10)
·

590.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Briona White Dress

OLV - Đầm Briona White Dress

(2)
·

520.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Christy Dress

OLV - Đầm Christy Dress

(3)
·

620.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Kidy Halter Dress

OLV - Đầm Kidy Halter Dress

(2)
·

620.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Lilac Allover Dress

OLV - Đầm Lilac Allover Dress

(9)
·

620.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Lunaria Floral Dress

OLV - Đầm Lunaria Floral Dress

·
·

620.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Zendaya Dress

OLV - Đầm Zendaya Dress

(4)
·

720.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Anne Beige Dress

OLV - Đầm Anne Beige Dress

(2)
·

520.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo kiểu Nyra Shirt

OLV - Áo kiểu Nyra Shirt

(2)
·

390.000

Đã bán 3

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Kamila Embro Dress

OLV - Đầm Kamila Embro Dress

·
·

790.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Regina Dress

OLV - Đầm Regina Dress

(9)
·

790.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Vivica Dress In Cream

OLV - Đầm Vivica Dress In Cream

(4)
·

690.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Selia Embro Dress

OLV - Đầm Selia Embro Dress

(9)
·

750.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Casey Loose Dress

OLV - Đầm Casey Loose Dress

(4)
·

690.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo sơ mi Vida Shirt

OLV - Áo sơ mi Vida Shirt

(1)
·

390.000

Đã bán 3

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo kiểu Lexie Top

OLV - Áo kiểu Lexie Top

(8)
·

350.000

Đã bán 7

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Hazel Pleated Dress

OLV - Đầm Hazel Pleated Dress

(3)
·

620.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Quinn Wrap Dress

OLV - Đầm Quinn Wrap Dress

(2)
·

590.000

Đã bán 4

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Striped White Dress

OLV - Đầm Striped White Dress

(2)
·

790.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Erika White Dress

OLV - Đầm Erika White Dress

·
·

620.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Elliana Lace Dress

OLV - Đầm Elliana Lace Dress

(2)
·

620.000

Đã bán 6

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm kiểu Leah Dress

OLV - Đầm kiểu Leah Dress

(5)
·

590.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Ariella Chiffon Dress

OLV - Đầm Ariella Chiffon Dress

(3)
·

620.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Dori White Dress

OLV - Đầm Dori White Dress

(1)
·

620.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Darling Puff Dress

OLV - Đầm Darling Puff Dress

(5)
·

790.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo Lura Tie Neck Shirt

OLV - Áo Lura Tie Neck Shirt

(2)
·

350.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Áo khoác Ruby Fur Coat

OLV - Áo khoác Ruby Fur Coat

(4)
·

450.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Malvi Floral Dress

OLV - Đầm Malvi Floral Dress

(5)
·

490.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Lumia Maxi Dress

OLV - Đầm Lumia Maxi Dress

(13)
·

620.000

Đã bán 5

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Dép Cerise Wave Slipper

OLV - Dép Cerise Wave Slipper

(4)
·

350.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Dép Olive Wave Slipper

OLV - Dép Olive Wave Slipper

(3)
·

350.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Full Bloom Dress

OLV - Đầm Full Bloom Dress

(3)
·

590.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Carlie Ruched Dress

OLV - Đầm Carlie Ruched Dress

(1)
·

690.000

Đã bán 5

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Clear White Dress

OLV - Đầm Clear White Dress

(7)
·

690.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Giày Melanie Sandals

OLV - Giày Melanie Sandals

(2)
·

450.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Sofia Embroidered Dress

OLV - Đầm Sofia Embroidered Dress

(5)
·

720.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Lasya Sided Embro Dress

OLV - Đầm Lasya Sided Embro Dress

(1)
·

790.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Plumeria Floral Dress

OLV - Đầm Plumeria Floral Dress

(3)
·

590.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Giày Beige Basic Sandal

OLV - Giày Beige Basic Sandal

(15)
·

320.000

Đã bán 5

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Bronze Loose Dress

OLV - Đầm Bronze Loose Dress

(8)
·

620.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Morela Dress

OLV - Đầm Morela Dress

(5)
·

620.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Flora Embro Dress

OLV - Đầm Flora Embro Dress

(9)
·

790.000

Đã bán 12

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Alie Embroi Dress

OLV - Đầm Alie Embroi Dress

(1)
·

790.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Quần Browny Pants

OLV - Quần Browny Pants

(3)
·

450.000

Hoàn tiền 2.0%

OLV - Đầm Stella Fawn Dress

OLV - Đầm Stella Fawn Dress

(1)
·

690.000

Hoàn tiền 2.0%