Aokang_flagship_store

Aokang_flagship_store

Tập đoàn AOKANG chuyên về lĩnh vực thiết kế, chế tạo, sản xuất giày da với 5 thương hiệu giày và đồ da nổi tiếng. AOKANG luôn kiên trì theo đuổi phương châm “ Chất lượng dẫn đầu – Uy tín dài lâu” , thực hiện chiến lược “ Aokang bền vững dài lâu, thương hiệu toàn cầu” , sứ mệnh thực hiện “ Cống hiến cho sự tiến bộ nhân loại” và theo đuổi các giá trị quan “ Uy tín, sáng tạo, con người, hài hòa” đóng góp vào sự phát triển phồn vinh và thịnh vượng của xã hội. Hotline: 1800 969658

4.9/5

Đánh giá

3.966

Theo Dõi

66%

Phản Hồi

Mã giảm giá

Aokang_flagship_store

Giảm 5k

Đơn từ 0k

HSD: 28.2.2023

Aokang_flagship_store

Giảm 10k

Đơn từ 300k

HSD: 28.2.2023

Aokang_flagship_store

Giảm 15k

Đơn từ 500k

HSD: 28.2.2023

Aokang_flagship_store

Giảm 20k

Đơn từ 700k

HSD: 28.2.2023

Sản phẩm